gevoelige woorden

16 juni 2010

Kortgeleden werd ik op een onderzoek gewezen van de Universiteit in Maastricht waarbij het effect van woorden an sich op mensen was onderzocht. Er waren twee groepen gevormd. De ene groep werkte met zakelijke woorden, ik geloof in de vorm van een kruiswoordpuzzel, als geld en materiaal, de andere groep kreeg gevoelige woorden te zien als liefde en dergelijke. Hierna kregen alle mensen een klant voor zich aan een bankloket met een probleem. De groep die gevoelige woorden had gezien, leefde zich in in de situatie van de klant en vroeg zich af wat hij zelf fout had gedaan, terwijl de andere groep de klant beschuldigde. Blijkbaar heeft alleen het zien van vriendelijke woorden effect op de empathie, dus het vermogen van inleven, van mensen.

Ik heb de laatste tijd nogal wat te doen met empathie. Afgelopen weekend heb ik mijn derde cursus Geweldloze Communicatie afgerond. Dit blijkt uiteindelijk helemaal om empathie te draaien. Medeleven of mededogen; met jezelf in de eerste plaats. Ik ben ontzettend onder de indruk van de kracht van deze manier van contact maken. Na jarenlang allerlei therapiën gegeven, gekregen en gezien te hebben is dit veruit de meest directe en effectieve manier werken met mensen.

Het is wederom de eenvoud die me raakt. Als ik op ‘persoonlijkheidsstoornissen’ google, komen er vooral ingewikkelde theoriën en behandelprogramma’ s te voorschijn. Ik denk dat dit voorbij gaat aan wat betrokkenen nodig hebben. Echt contact van mens tot mens is blijkbaar het meest heilzame wat er is. Ik heb de combinatie Geweldloze Communicatie en persoonlijkheidsstoornissen voorgelegd aan de trainer van het laatste weekend. John Kinyon. Hij is een voorloper op het gebied van mediation en Geweldloze Communicatie vanuit de USA. Hij gaf aan dat er geen contra- indicaties zijn. Geweldloze communicatie gaat over universele behoeften en is dus universeel inzetbaar in het verbinden van mensen met zichzelf en met de wereld om hen heen.

Ik word hier erg blij van. Het geeft mij de mogelijkheid om op een positieve manier invloed uit te oefenen. Blijkbaar is het in aanraking komen met gevoelige woorden genoeg om anderen te openen voor contact. Dus voor iedereen die de wereld om zich heen te zakelijk of te materialistisch vindt: het enige wat je hoeft te doen is zelf meer liefdevolle woorden gebruiken.

Advertenties